Bouw Croix de Bourgogne begint april 2017.

 

 

Start herbouw Hotel Croix de Bourgogne met dependances in april 2017

 CroixdeBourgogne1

2Rocks uit Hilversum, initiatiefnemer en ontwikkelaar van de nieuwbouwplannen voor Hotel Croix de Bourgogne en dependances op het Theodoor Dorrenplein, heeft bij gemeente Valkenburg aan de Geul de uitgewerkte plannen gepresenteerd. Het plan combineert de herbouw van het oorspronkelijke hotel in traditionele mergel,  met de bouw van twee hedendaagse dependances (Theodoor en Louis) in een innovatief mergelmateriaal.

Kwaliteit is leidend

De plannen zijn ontworpen door Wiel Arets Architects. “In de plannen staat kwaliteit, zowel visueel als bouwkundig voorop,” aldus Wiel Arets. “Bij een stad als Valkenburg aan de Geul hoort beeldkwaliteit en uitstraling. De nieuwbouwplannen sluiten perfect aan op het gewenste profiel voor Valkenburg. Streekeigen materialen (mergel, Naamse hardsteen) zorgen voor een versterking van de herkenbare Valkenburgse beleving. Valkenburg: eeuwenoud en springlevend. Dat zie je terug in deze ontwikkeling. Oud en jong combineren perfect. Ook in het materiaalgebruik. We hebben 1,5 jaar geëxperimenteerd met mergel. Dat heeft ertoe geleid dat we in samenwerking met een Belgische producent een geheel nieuw product ontwikkeld hebben. Met de uitstraling van mergel, maar met betere bouweigenschappen en dus meer mogelijkheden. Het is heel innovatief, maar de grondstof blijft mergel uit de eigen grot.”

CroixdeBourgogne2

Grandeur van weleer

De realisatie van Hotel Croix de Bourgogne, met haar twee dependances, is een bijzonder project. voor Valkenburg. Burgemeester Martin Eurlings is enthousiast over de plannen: “Het project is met ambitie ontwikkeld en zal bijdragen aan het nieuwe elan van Valkenburg aan de Geul. De grandeur van weleer keert terug in het hart van Valkenburg. Met de ontwikkeling van het winkelcentrum, de herinrichting van de openbare ruimte en het verstevigen van Vestingstad Valkenburg zijn we een nieuwe weg ingeslagen. Het hotel met haar dependances past daarbij en is een fraaie hedendaagse representatie van de grandeur van weleer. Ik weet het zeker, gasten die hier gaan verblijven zullen zich thuis voelen in Valkenburg.”

Investering €25 mln

2Rocks investeert in totaal naar schatting 25 miljoen euro in de drie gebouwen. Naast de unieke uiterlijke verschijning zal ook het interieur bijzonder worden ingevuld. De kamers krijgen alle een eigen ontwerp. Ook is er een toprestaurant en een wellnes voorzien.  “Dit project is een winstpakker voor Valkenburg aan de Geul. Zeker als we kijken naar de impuls voor winkelstad Valkenburg en al onze toeristische voorzieningen”, aldus burgemeester Eurlings.

Effecten hotelontwikkeling

Naast de stedenbouwkundige reparatie die met de herbouw/nieuwbouw tot stand komt, biedt de ontwikkeling ook andere kansen. De ontwikkeling op het Theodoor Dorrenplein zal een krachtige push geven aan de toeristisch-recreatieve en economische kracht van Valkenburg. De realisatie van de beoogde ontwikkeling levert een directe impuls op voor de werkgelegenheid, bestaande uit circa 60 structurele werkplaatsen. Uitgangspunt is een hotel van 4-5 sterrenniveau, met 84 kamers inclusief restaurant. Daarnaast levert de ontwikkeling indirect een verdere impuls op voor de werkgelegenheid door de positie van het totale winkelgebied te versterken.  Ook levert dit project een directe impuls op voor de bouwsector (ca. 40 mensjaren).

Onderzoek hotelsector Valkenburg: richtingen voor beleid

Uit het onderzoek van Han Verheijden, Leisure consultant, blijkt dat er in Valkenburg een disbalans is tussen dagtoerisme en verblijfstoerisme. Hier is werk aan de winkel. Gasten die meerdere dagen verblijven besteden meer, gedragen zich beter en zijn een belangrijke klant voor de detailhandel, de recreatieve voorzieningen en de horeca.

 

Verheijden constateert dat veel oudere hotels in Valkenburg te kampen hebben met twee problemen: een te lage kamerprijs en een te lage bezetting. Gevolg is dat er geen ruimte is om te investeren en/of aan de kwalitatieve vraag van de gast te voldoen.

 

Verheijden geeft daarbij aan: “Een aantal hotels zal het niet gaan redden. Je zult iets moeten doen met de vrijvallende gebouwen. Het bestemmingsplan aanpassen of verruimen. Of als gemeente de samenwerking/samenvoeging tussen kleinere hotels stimuleren. Er zal wat moeten gebeuren om de slag naar de toekomst te kunnen maken.”

 

Het beleid zal nader uitgewerkt worden. Een ding staat vast, initiatieven zoals de ontwikkeling van 2Rocks, die nieuwe doelgroepen naar Valkenburg halen, zijn van harte welkom.

 

Ruimtelijke procedure, omgevingsvergunning en planning

De hotelontwikkeling past binnen het bestemmingsplan en de daarin opgenomen wijzigingsbevoegdheid van het College. 2Rocks heeft aangegeven nog dit jaar de omgevingsvergunning te willen indienen. De bouwstart is voorzien in april 2017. Juni 2018 openen Hotel Croix de Bourgogne en de dependances Theodoor en Louis de deuren in hartje stad.

 

Omgevingsmanagement en communicatie

Gemeente Valkenburg aan de Geul heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met omgevingsmanagement en communicatie bij binnenstedelijke ontwikkeling. Daarop wordt voortgebouwd. Essentieel zijn korte lijnen en een duidelijke overlegstructuur. Bij realisatie van de hotelontwikkeling zal de toeristisch-economische motor in het centrum doordraaien. Ondernemers en bewoners zijn daarom tijdig bij de plannen betrokken. De directe omgeving van de ontwikkeling is reeds geïnformeerd.

 

In aanloop naar de realisatie zal de gemeente een klankbordgroep instellen die samen met de gemeente randvoorwaarden bespreekt voor de realisatie. Zaken als bouwplaatsinrichting, uitvoering schutting, bouwstromen, werktijden etc. zullen met de omgeving afgestemd worden. Gedurende de realisatie is er voor de omgeving één aanspreekpunt voor de omgeving. Samen met de klankbordgroep zal “dicht op de bal gespeeld” worden, zodat de afstemming tussen omgeving, gemeente en ontwikkelaar/bouwbedrijf soepel verloopt.

 

Ga naar TOP