27/5/2017 Nee toch! Laat Valkenburg nep mergel toe?

Schermafdruk 2017-05-26 16.34.34

De raad van Valkenburg heeft  aangegeven dat er bij de bouw van het hotel Croix de Bourgogne en zijn dépendances  mergel gebruikt moest worden. De architect
van de investeerder legde dit naast zich neer en wil een compositiet gebruiken. Nepmergel dus.
Natuurlijk heeft de architect een mooi woord voor zijn product uitgevonden, maar de argumentatie is al even nep als het product.In elk geval mag de bevolking van Valkenburg niet meepraten  in dit zicht bepalende centrum project. De stem van “het volk”  blijkt al buitenspel gezet te zijn.
Handigheidje van de investeerder? Onoplettendheid van de gemeentelijke bestuurders? 
Onduidelijkheid is ook hier weer troef.

Dat bleek zonneklaar tijdens een commissievergadering waarbij de voorzitter, nogal brak Nederlands sprekend,
zich volledig ongeïnteresseerd voordeed. Een tamelijk shockerend geluidsfragment is op TeeVee Valkenburg terug te luisteren.

Overigens gaat de Stadsbouwmeester niet mee in het gebruik van nepmergel. Hij had  verder nog veel meer aanmerkingen op het project.
De architect lapte ook een aantal andere wensen van de raad aan zijn laars. Maar de stadsbouwmeester adviseert en bij het verlenen van de vergunningen kan B&W zijn
advies zo maar naast zich neerleggen. Economische belangen zou zo’n argument kunnen zijn. Is dat de reden waarom
er bij de eerdere presentatie over een investering van 50 miljoen werd gesproken terwijl achteraf bleek dat dit aanzienlijk, 20 miljoen, minder was?De nieuwe gebouwen zijn gepland op een plein dat is omgeven door in mergel gebouwde panden. De stijl is door de architect
ook niet aangepast. Een maquette of een 3D ontwerp ontbreekt, terwijl het gaat om zicht bepalende projecten.Valkenburg dankt zijn faam als stadje vooral doordat het grotendeels is gebouwd in mergel. Dat maakt Valkenburg uniek.
Alleen het geweten van Valkenburg, de door de bevolking gekozen raad mag besluiten nemen over zaken die de ziel van het stadje betreffen.
B&W moet de besluiten van de raad uitvoeren.Redactie VestingstadKrant.

 

Schermafdruk 2017-05-27 22.20.25

Waarom komt de raad niet in opstand?

Als je de verslagen leest en hoort rond de eventuele bouw van Croix de Bourgogne en z’n dépendances ontkom
je niet aan de indruk dat er nog heel veel “te verhelderen” valt. Tijdens de eerste perspresentatie ( januari 2016)
zei de architect nog dat de eerste schop al in Mei 2016 ( ! ) in de grond zou gaan.

Schermafdruk 2017-05-27 23.27.54

De raad is het geweten van Valkenburg. Hoe gaat de raad beslissen? Wordt het mergel of wordt het nepmergel?
Feit is dat de geplande hotelgebouwen omringd worden door oude en nieuwe gebouwen in mergel.
De vraag is waarom Valkenburg überhaupt met de investeerder “onderhandelt” over het gebruik van nep-mergel. De raad wilde toch mergel!

Er is nog geen enkele ervaring met het nepmergel. Het spul moet bovendien chemisch worden herbehandeld,
elke vijf tot tien jaar. Het ontwerp van de architect is zodanig dat op vele plekken geen mergel toepasbaar is.
Ook wat dit betreft minacht de architect de vragen van de raad, net zoals hij kennelijk geen idee heeft dat
Valkenburg een hele eigen mergelarchitectuur heeft.

Met het gebruik van de nepmergel strooit architect en investeerder zand in de ogen van het bestuur, ze hadden
net zo goed kunnen zeggen dat ze het gebouw in mergelkleur kunnen latexen.

Reactie van raadslid Jos Lebouille (CDA): “Bij de (voorlopige) aanstelling (commissievergadering) van de stadsbouwmeester
heb ik hem de wacht aangezegd te letten op de kaders zoals gesteld in het door de raad eerder vast gestelde “beeldkwaliteitsplan”.
Dat heeft de heer Brouwers zich goed in de oren geknoopt. J.L. maandag heeft hij behoorlijk commentaar op et ontwerp gegeven.
Als het college het afwijkende advies van de stadsbouwmeester naast zich neerlegt, zijn de rapen gaar.
In dat geval zullen we een motie van afkeuring tegen het college overwegen”.

Schermafdruk 2017-05-28 13.19.56

Vakantie in Zuid Limburg

Schermafdruk 2017-05-28 13.30.07

Roodbonter: een verrassende kaas

Schermafdruk 2017-05-28 13.46.22

Het koolzaad bloeit

Schermafdruk 2017-05-26 15.24.13

Houden van Europa

Schermafdruk 2017-05-18 16.18.27

SPD Raadslid Kerstin praat met de mensen:
Ze werd met de meeste voorkeurstemmen
in het parlement van Sleeswijk-Holstein gekozen:
Hier kunnen Valkenburgse raadsleden een
voorbeeld aan nemen.

Schermafdruk 2017-05-18 15.57.46

107 jaar en mooi

Schermafdruk 2017-05-18 15.57.08

Ga naar TOP